Xem hết 
Xem hết 
   PHAM VAN LONG
Ngày 01 tháng 03   
   Chu Minh Phương Phi
Ngày 03 tháng 03   
   Nguyen Van Chau
Ngày 03 tháng 03   
   Trịnh b thc
Ngày 04 tháng 03   
   Trịnh b thc
Ngày 04 tháng 03   
   Trịnh b Thc
Ngày 04 tháng 03   
   Trịnh B Thc
Ngày 04 tháng 03   
   Trinh Ba Thuc
Ngày 04 tháng 03   
   VẠN NGỌC MINH
Ngày 05 tháng 03   
   Hồ Đắc Phương
Ngày 10 tháng 03   
   V Ngọc Đức
Ngày 20 tháng 03   
   Hoang Kieu Nguyet
Ngày 23 tháng 03   
   Nguyen Thi Thanh Huyen
Ngày 25 tháng 03   
   Nguyễn Hong Hng
Ngày 25 tháng 03   
   V Thị Ngọc Điệp
Ngày 27 tháng 03   
   V Thị Ngọc Điệp
Ngày 27 tháng 03   
   Nguyễn Kim Ngi
Ngày 28 tháng 03   
   Nguyễn Thị Hà
Ngày 28 tháng 03   
   Nguyễn Kim Loan
Ngày 29 tháng 03   
   L Văn Tiu
Ngày 03 tháng 04   
   Nguyễn Chấn Quốc
Ngày 04 tháng 04   

::: Y81.com :::
 

Các bạn khoá Y81 thân mến,

Theo tinh thần buổi gặp mặt ngày 8 tháng 12 năm 2007 tổ chức tại Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh, khối chúng ta sẽ lập ra một trang web để tiện việc liên lạc với nhau. Trang web này được xây dựng trên nền website y81a.com trước đây.

Website sẽ được tổ chức như sau:

Phần Thông báoTin tức bao gồm những thông tin do các thành viên tự đưa lên mạng. Phần này mọi người khi vào website đều có thể đọc được, không cần đăng nhập. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đưa ý kiến của mình lên mạng thì bạn phải là thành viên và đăng nhập trước đó.
Nếu bạn muốn xem các tin trong mục này bạn chỉ cần click vào tên của các tin mới nhất. Nếu bạn muốn xem các tin trước đó hãy click vào Xem hết để xem tiếp.
Nếu bạn là thành viên xin mời đăng nhập: Click vào cửa sổ Đăng nhập, điền Tên đăng nhập (username) và Mật mã (password) vào các cửa sổ tương ứng rồi click vào nút Đăng nhập để hoàn tất hoặc nút Làm lại để sửa lại.
Nếu bạn không đăng nhập vẫn có thể liên hệ với quản trị mạng bằng cách click vào cửa sổ Liên hệ rồi điền các phần theo yêu cầu.